Live-podd med Lusian

Under hösten 2018 spelades det in live-podd varannan torsdag kl. 18.00-18.30 på Medelhavsmuseet i utställningsrummet Berättelser från Syrien. Podden gästades bland annat av personer som delat med sig av sina berättelser i utställningen, matlagningsledare som berättar sina hemliga recept för att få till en fantastik syrisk maträtt och intendent Sofia berättar hur berättelserna kommit till museet.

Live-podd med Lusian kommer att vara på både arabiska och svenska.

Datum och gäster:

Torsdag 17 augusti kl. 18 – 18.30 
LIVE-PODD med LUSIAN gästas av projektledaren Elna Nord som berättar om utställningen och arbetet bakom. Lyssna på avsnittet här:


Torsdag 7 september kl. 18 – 18.30 
LIVE-PODD med LUSIAN gästas av Widad som är en av de som om lämnat sin berättelse. Hon berättar om hur ett föremål kan bli så ovärderligt och förknippat med hela ens barndom.

Torsdag 21 september kl. 18 – 18.30 
LIVE-PODD med LUSIAN gästas av Kristina som är en av de som har hållit i den syriska matlagningskursen på Etnografiska museet. Hon har även lämnat sin berättelse till utställningen. Lusian försöker luska ut de hemliga recepten hon besitter för att få till den goda maten och om vart man kan hitta ingredienserna i Sverige för att vi andra ska lyckas lika bra.

Torsdag 5 oktober kl. 18 – 18.30 
LIVE-PODD med LUSIAN gästas av Hilda-Zena Youssef som är körledare för Glädjekören. Hilda berättar om Glädjekören som bildades år 2015 i Västerås för att bevara den österländska musik inom kör och folkmusik som idag är starkt hotad. Vid viktiga stunder samlas kören kring kärlek och lojalitet till varandra.

Torsdag 16 november kl. 18 – 18.30 
LIVE-PODD med LUSIAN gästas av Fredrik Helander.

Live-podd med Lusian gästas av Fredrik Helander, pedagog på Världskulturmuseerna. Samtalet handlar om Syriens historia – från forntiden fram till 2011. Människor har levt i området som nu kallas för Syrien i åtminstone 800 000 år: riken och stater har bildats och åter försvunnit, olika religioner har utövats. Samtidigt med stora dramatiska skeenden har invånarnas liv och vardagliga aktiviteter pågått. Hör Fredrik berätta.


Torsdag 30 november kl. 18 – 18.30 
LIVE-PODD med LUSIAN gästas av Karin Wästfelt.