Människor och mumier i Egypten

Åk 1-9 och gymnasiet

Detta skolprogram fokuserar den faraoniska tiden. Vi lyfter fram såväl kontinuitet som förändring i Egyptens långa historia. Vi berättar om hur ökenlandskapet och Nilens bördiga stränder hade avgörande betydelse för hur den egyptiska religionen, kulturen och staten kom att se ut; från dagligt liv i byar, städer och tempel till hoppet om ett liv efter detta med gravar och mumifiering. Vi tittar också på hur hieroglyfskriften fungerar och hur texterna hjälpt oss att förstå Egypten.

Ett besök på Medelhavsmuseet ger eleverna den hisnande upplevelsen att se äkta flertusenåriga lämningar från en av de tidiga kulturer som starkast format civilisationens historia. Genom att studera föremålen förstår vi att den egyptiska uppfattningen om världen var väldigt annorlunda, men vi kan också känna igen oss i mycket i den egyptiska vardagen.

Frågorna om liv och död är desamma i alla tider, men svaren i det forntida Egypten var ibland helt andra än våra. Kom och upplev denna kultur som var urgammal redan på Kleopatras tid!

Pris: 800 kr (60 min)

Kontakt och bokning

E-post: :

Telefon: 010-456 12 95

Kopplingar till läroplanen

Skolprogrammet kan anpassas efter gruppens behov, till exempel för elever med särskilda behov eller funktionsvariationer.