Idrottens kroppsideal - synen på kroppen under 3000 år

Kroppen har alltid varit varje idrottsutövares främsta redskap. Synen på kroppen har däremot ständigt omprövats och förändrats. Kroppen manipuleras och exploateras för att leva upp till uppställda mål som ökat välbefinnande, förbättrad fysisk prestation och förbättrat utseende. I skolprogrammet studerar vi synen på idrottskroppen utifrån kön, etnisk tillhörighet och sexuell läggning.

Programmet består av två tematiska visningar samt en avslutande workshop. Vid det första tillfället träffas vi på Medelhavsmuseet och inleder med en introduktion i hörsalen. Därefter får eleverna en visning om det antika kroppsidealet. Vid det andra tillfället träffas vi på Riksidrottsmuseet och inleder med en visning om den moderna tidens kroppsideal. Programmet avslutas med en workshop där eleverna får diskutera olika tiders kroppsideal.

BESÖK PÅ MEDELHAVSMUSEET

Vi inleder med introduktion i hörsalen där vi ger exempel på olika tiders kroppsideal. På visningen berättar museipedagogen om det antika kroppsidealet. Vilka kroppsideal hade människorna under antik tid? Under visningen tar vi upp ämnen som identitet, skönhet, mode, träning och hälsa.

Vi provar kopior av antika dräkter. Hur gick de klädda? Hur uppfattades nakenhet under antiken? Hur höll de sig friska och botade sjukdomar? Vilket är egentligen de olympiska spelens ursprung? Varför arrangerades dessa spel och till vems ära?

BESÖK PÅ RIKSIDROTTSMUSEET

På visningen berättar museipedagogen om det moderna kroppsidealet. Är idrott bra för hälsan? Redan i början av 1900-talet ansågs idrott vara hälsofrämjande och kampanjer genomfördes för att förbättra folkhälsan. Den vältränade kroppen sågs som en bekräftelse på att man levde ett sunt liv. Men hur ska en vältränad kropp se ut?

Vi avslutar med en workshop där elever får skapa egna idolporträtt i collageteknik. Här får eleverna diskutera kroppsideal, förebilder och tabun.

KOPPLING TILL LÄROPLANEN

Skapande skola-programmet "Idrottens kroppsideal – synen på kroppen under 3000 år" hjälper dig som lärare att nå flera av de önskade/uttalade målen i skolans kursplan. De tematiska visningarna i utställningarna på Medelhavsmuseet och Riksidrottsmuseet behandlar ämnena bild, geografi, idrott och hälsa samt historia i grundskolans kursplan.

Skolprogrammet kan anpassas efter gruppens behov, till exempel för elever med särskilda behov eller funktionsvariationer.

TID OCH PRIS

Tid: vardagar utom måndagar. Två halvdagar (2 timmar/tillfälle). Båda besöken ska ske inom en månad. Kostnad: 3 000 kr/klass max 30 elever.

Bokning måndagar-torsdagar
(fredag-söndag har vi tyvärr inte möjlighet att besvara förfrågningar) på
E-post: :
Telefon: 010-456 12 41