En sund själ i en sund kropp

Åk 1-9 och gymnasiet

Detta berömda talesätt kommer från den romerske poeten Juvenalis, men skildrar idéer om kropp och själ som funnits ännu tidigare. I de forntida medelhavskulturerna hängde medicin och hälsa nära samman med magi och religion. Man offrade till gudarna för att förbli frisk eller bota sjukdomar. Själens hälsa kunde enligt grekerna avläsas i en frisk och vacker kropp. Antikens Grekland var kroppsfixerat på ett sätt vi kan känna igen från vår egen tid. Idrotten, och särskilt de olympiska spelen, var ett uttryck för såväl kroppskultur som rivaliteten mellan de grekiska stadsstaterna. Idrottstävlingarna var alltid religiösa högtider till gudarnas ära. Önskan eller krav att göra sig vacker genom kläder, smink och frisyrer har funnits i alla tider. Vilka skönhetsideal hade människorna under antiken? Hur höll de sig friska och botade sjukdomar? Hur gick de klädda? Antika avbilder av människor och gudar är ofta nakna, men hur uppfattades nakenhet under antiken? Under visningen tar vi upp ämnen som identitet, skönhet, mode, träning och hälsa. Prova att klä er i kopior av antika dräkter.

Pris: 800 kr (60 min)

Bokning måndagar-torsdagar
(fredag-söndag har vi tyvärr inte möjlighet att besvara förfrågningar) på
E-post:
Telefon: 010-456 12 95

Kopplingar till läroplanen

Skolprogrammet svarar mot läroplanens syfte i historia, samhällskunskap, geografi och religionskunskap för grundskolan: vad historiska källor från någon högkultur kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid. (Lgr 2011, s 177), sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser (Lgr 2011 s 189), att reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar (Lgr 2011, s 199)

Skolprogrammet svarar mot läroplanens syfte i idrott och hälsa för gymnasiet:kunskaper om kulturella och sociala aspekter på fysiska aktiviteter och naturupplevelser. Förmåga att etiskt ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet och identitet i relation till idrotts- och motionsutövande (Lgy s 84)