De tidiga flodkulturerna

Åk 1-9 och gymnasiet

På slätterna mellan Eufrat och Tigris och i Nildalen föddes kulturer som är bland de tidigaste och mest fascinerande i världens historia. De har även haft stor betydelse för senare kulturers utveckling. Mycket som vi känner igen och tar för självklart idag, har sitt ursprung i Egypten och Mesopotamien.

Kilskrift och hieroglyfer ger oss viktig information om det samhällsstrukturer, religion och dagligt liv. På mesopotamiska lertavlor kan man läsa kilskriftstexter med förstahandsuppgifter om ekonomi, vardagsliv, religion mm.

Från texterna får vi även en inblick i religiösa föreställningar om hoppet om ett liv efter detta. Det egyptiska riket har en kontinuitet på över 3000 år, medan Främre Orientens historia består av många olika riken, folk och kulturer, som t ex Sumer, Babylon, Assyrien och det persiska imperiet. Vad var likheterna och skillnaderna mellan kulturerna i Främre Orienten och Egypten? Vad hade de för inbördes relation?

Pris: 800 kr (60 min)

Kontakt och bokning

Bokning måndagar-torsdagar
(fredag-söndag har vi tyvärr inte möjlighet att besvara förfrågningar) på
E-post:
Telefon: 010-456 12 95

Kopplingar till läroplanen

Skolprogrammet kan anpassas efter gruppens behov, till exempel för elever med särskilda behov eller funktionsvariationer.