Antikens ansikte

Åk 1-9 och gymnasiet

I detta skolprogram tittar vi på museets samlingar ur ett konsthistoriskt perspektiv genom flera tusen år. Den forntida Medelhavsvärlden var full av bilder av människor, djur och gudar.

Vad var dessa bilders funktion? Vad ville man uttrycka med dem? Vi undersöker hur människan avbildats i olika kulturer och situationer, och hur sätten att avbilda avspeglar kulturernas världsbild och syn på människan. V

arför ser de egyptiska gravbilderna så speciella ut? Varför ser grekiska gudabilder och romerska kejsarporträtt ut som de gör? Skönhetsideal och vikten av porträttlikhet har varierat oerhört i olika tider och på olika platser.

Vilken roll hade konsten i samhället? Antikens konst och arkitektur har också haft stort inflytande på senare tiders konstnärer och arkitekter världen över.

Pris: 800 kr (60 min)

Kontakt och bokning

Bokning m��ndagar-torsdagar
(fredag-söndag har vi tyvärr inte möjlighet att besvara förfrågningar) på
E-post:
Telefon: 010-456 12 95

Kopplingar till läroplanen