Antikens ansikte

Åk 1-9 och gymnasiet

I detta skolprogram tittar vi på museets samlingar ur ett konsthistoriskt perspektiv genom flera tusen år. Den forntida Medelhavsvärlden var full av bilder av människor, djur och gudar. Vad var dessa bilders funktion? Vad ville man uttrycka med dem? Vi undersöker hur människan avbildats i olika kulturer och situationer, och hur sätten att avbilda avspeglar kulturernas världsbild och syn på människan. Varför ser de egyptiska gravbilderna så speciella ut? Varför ser grekiska gudabilder och romerska kejsarporträtt ut som de gör? Skönhetsideal och vikten av porträttlikhet har varierat oerhört i olika tider och på olika platser. Vilken roll hade konsten i samhället? Antikens konst och arkitektur har också haft stort inflytande på senare tiders konstnärer och arkitekter världen över.

Pris: 800 kr (60 min)

Bokning måndagar-torsdagar
(fredag-söndag har vi tyvärr inte möjlighet att besvara förfrågningar) på
E-post:
Telefon: 010-456 12 95

Kopplingar till läroplanen

Skolprogrammet svarar mot läroplanens syfte i bild, historia, samhällskunskap och religionskunskap för grundskolan: förståelse för hur bildbudskap ut­formas i olika medier. Möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt ochi nutid, genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna ges förutsätt­ningar att utveckla sin förmåga att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner (åk 1-6, Lgr 2011 s 20); Hur konst, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer är utformade och vilka budskap de förmedlar (åk 4-6, Lgr 2011 s 21), Analys av bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas. Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas. Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas. (åk 7-9, Lgr 2011 s 22); hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial (Lgr 2011, s 172), vad historiska källor från någon högkultur kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. (Lgr 2011, s 177sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser (Lgr 2011 s 189).

Skolprogrammet svarar mot målen främst i gymnasiets estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga program.