Lärarfortbildning
Idrottens kroppsideal

Ett samarbete mellan fyra museer har gett elever möjlighet att undersöka kroppen och dess funktion på ett ämnesövergripande sätt. Genom att ta avstamp i ett historiskt material i form av föremål, fotografier och filmer synliggörs även nutidens kroppsideal.

 • Olika utgångspunkter: samtid/dåtid personligt/allmängiltigt Sverige/världen idrott/omvärld
 • Laddat ämne: ideal/normer/tabu
 • Svårt ämne: anorexia, bulimi, ortodoxi, fetma, doping, utseendefixering, sexism mm

Pris: 1 500 kr (fika och lunch ingår bägge dagarna)

Program:

 • Idrottens kroppsideal, behov, syfte och upplägg, introduktion
 • Antikt idrottande och kroppsideal, visning
 • Gymkulturen i Sydasien, visning
 • Harmonising with the Cosmos, föreläsning
 • Noble Savage and Eating Disorder, föreläsning
 • Lacrosse, visning
 • Spelar kroppen någon roll? visning
 • Avslutning

Tid: 18/11 kl. 9.30-15.30 och 19/11 kl. 9.30-14.30
Plats: Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet 18/11 och 19/11 Etnografiska museet och Riksidrottsmuseet

Anmälan:

Dimitra Polidis
Museipedagog
Tel 010-456 12 03
:

Medverkande:
Joachim Morath, museipedagog Östasiatiska museet
Michel Lee, intendent för Kina, Korea och Sven Hedins samling.
Dimitra Polidis, museipedagog Medelhavsmuseet
Martin Schultz, intendent för Nordamerika.
Gunilla Stillström, intendent för program och pedagogik Riksidrottsmuseet

Arrangörer: Etnografiska museet, Medelhavsmuseet, Riksidrottsmuseet och Östasiatiska museet.