Eufrat och Tigris - hur ska vattenresurserna delas?

13 november 2018, kl. 18:00 - 19:30

Tillgång till sötvatten för människor, boskap, jordbruk och våtmarker är en brännande global fråga.

Var: Medelhavsmuseet, Stockholm
Plats på museet: Hörsalen Pris: 80kr Boka plats

Tillgång till sötvatten för människor, boskap, jordbruk och våtmarker är en brännande global fråga. Floderna har sin källa i Turkiet och utlopp i Irak. Båda floderna är centrala vattenresurser för regionen, inte minst för det världsarvsklassade träsklandet i södra Irak. Internationella regelverk talar om hur vattenresurser ska fördelas. Frågan är idag mycket aktuell.

Medverkar gör Ashok Swain, Unescoprofessor i Internationellt vattensamarbete vid Uppsala universitet och Dr Martina Klimes, rådgivare på Stockholms Internationella Water Institute – SIWI.

Språk: Engelska

Ett samtal tillsammans med Svenska Unescorådet

På Medelhavsmuseet pågår under hösten en fotoutställning om en resa till det stora träsklandet i södra Irak i sent 1970-tal. Området klassades år 2016 med de närliggande platserna för de äldsta städerna, Ur, Uruk och Eridu, som ett kombinerat kultur- och naturvärldsarv av Unesco. Tillsammans med Svenska Unescorådet presenterar Världskulturmuseerna en serie föreläsningar och samtal kring områdets rika kulturhistoria, hotet mot natur och kulturmiljön och den brännande frågan om den mellanstatliga fördelningen av vattnet i floderna Eufrat och Tigris.

När fornsaker rovgrävs för att säljas illegalt förstörs gravar och bosättningar från äldre tid och då tappar vi möjligheten att lära känna det förflutna. När livsmiljöer, religiösa platser och kulturhistoriska byggnader raseras i krig drabbas levande människor och ofta som ett led i att driva bort och förtrycka hela grupper.

Höstens program om Irak är en fortsättning på Världskulturmuseernas arbete för att uppmärksamma hotat kulturarv i världen och på vad sätt frågorna berör oss som lever i Sverige.

Ingår i serien Hotat Kulturarv. Alla tillfällen i denna serie:

Tisdag 2 oktober Ur - hamnstad för långväga handel

Torsdag 11 oktober Åter till Tigris

Tisdag 13 november Eufrat och Tigris: hur ska vattenresurserna delas?

Missa inte vår utställning En värld på vatten vid ditt besök hos oss.