Världskulturmuseerna uppmärksammar Internationella Kvinnodagen

8 mars 2018, kl. 18:00 - 19:00
Var: Medelhavsmuseet, Stockholm
Ytterligare information: mer information närmare 8 mars!