Vad motiverar våld i religionens namn?

24 januari 2019, kl. 18:00 - 19:30

Vad motiverar religiösa våldshandlingar och religiös extremism? Hur motiveras handlingarna rent teologiskt? Hur kan miljöerna där personerna är verksamma påverka? Hur sammankopplas religion, politisk verksamhet och plats?

Var: Medelhavsmuseet, Stockholm
Plats på museet: Hörsalen Pris: 80kr Boka plats

Under våren 2018 släppte terrorforskaren Magnus Ranstorp rapporten "Mellan salafism och salafistisk jihadism - påverkan mot och utmaningar för det svenska samhället" som tagits fram på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). I rapporten kartlägger och undersöker Ranstorp salafistiska och salafist-jihadistiskamiljöer i Sverige genom att ställa sig frågorna: Vad för budskap förmedlar miljöerna? Vilka metoder finns för att påverka det svenska lokalsamhället?

I september 2018 lanserades islamologen Eli Göndörs "I Guds namn". I boken förklaras hur olika företeelser eller ideologier som vuxit fram ur islam blir politiskt aktiva eller våldsbenägna. Vad motiverar våld i religionens namn?

Hör Eli Göndör och Magnus Ranstorp berätta om sin respektive forskning och mötas i ett samtal om religiöst politiskt våld med utgångspunkt i islam.

Medverkande:

Eli Göndor, fil.dr. i religionsvetenskap med inriktning mot islamologi och författare till I Guds namn

Magnus Ranstorp, forskningschef vid Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier

Samtalet modereras av Christer Sturmark, VD och förläggare Fri Tanke.

Boken I Guds namn finns att köpa till specialpris på plats.

I samarbete med Fri Tanke