När Medelhavet mörknar - K.G. Karyotakis, en poet, en tid

17 oktober 2019, kl. 18:00 - 19:00

Skådespelaren Kristina Adolphson läser Karyotakis dikter i svensk översättning av Ingelise Grunewald och Memi Melissaratou-Mattsson.

Var: Medelhavsmuseet, Stockholm
Plats på museet: Hörsalen Pris: 80kr Boka plats

K.G. Karyotakis (1896-1928) är den grekiska metasymbolistiska poesins främsta röst. Strax efter hans självmord lyftes han fram som "representant för en hel epok". Med sin diktning gav Karyotakis uttryck åt mellankrigstidens personliga och kollektiva förtvivlan och markerade lyrismens slut. Han blev betydelsefull för den grekiska poesins utveckling fram till i dag.

Litteraturhistorikern Memi Melissaratou-Mattsson belyser Karyotakis diktning och liv mot bakgrund av en tid av politisk och social osäkerhet efter första världskriget och Mindre Asien-katastrofen.

Ingelise Grunewald avslutar kvällen med några ord om översättningsarbetet och sitt eget förhållande till Karyotakis.

Arrangemang i samarbete med Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner.