Göbeklitepe

21 november 2019, kl. 18:00 - 19:00

Världsarvet Göbeklitepe, "Isterbukskullen", är en gammal kultplats i nuvarande Turkiet med bland annat en religiös byggnad och unika stenskulpturer. Göbeklitepe utsågs som världsarv av UNESCOS 2018.

Var: Medelhavsmuseet, Stockholm
Plats på museet: Hörsalen Pris: 80kr Boka plats
Ytterligare information: Föredraget ges på engelska.

Professor Necmi Karul, Universitetet Istanbul, institutionen för arkeologi, gästföreläser.

Ursprunget till sedentism i Anatolia och Göbeklitepe

Frågor om platser där bofast leverne, jordbruk och djurhållning uppstod har diskuterats i 150 år och pågår än idag. Svaren på dessa frågor, som ofta har varit i fokus inom den historiska forskningen i det geografiska område som en gång utgjorde det Ottomanska riket, har varit viktiga för andra områden där detta sätt att leva har spridit sig, som i Europa.

De senaste årens utgrävningar i Anatolien avslöjar anmärkningsvärda resultat beträffande de tidiga stadierna av den neolitiska perioden och därmed det produktionsbaserade bosatta livet. De imponerande resterna visar inte bara den komplexa sociala strukturen eller den nivå som fanns inom arkitekturtekniken, utan även en rik symbolisk värld och tankesystem dominerat av djursymboler.

Dessa utgrävningar belyser också hur samhällen som har förvärvat kunskap om hur man utnyttjar den naturliga miljön och lärt sig att reproducera denna miljö har bidragit till uppkomsten av den grundläggande dynamiken i social organisation, arbetsdelning och andra frågor som styr oss i moderna samhällen.

Göbeklitepe, som är en av de första bosättningarna, visar inte bara platsen för den anatoliska geografin, utan för oss också närmare den neolitiska människans värld mer än någonsin tidigare.

Programmet är ett samarrangemang mellan Medelhavsmuseet och Turkiets ambassad i Sverige.

Om föreläsaren

Professor Necmi Karul, Universitetet Istanbul, institutionen för arkeologi med specialisering på förhistorisk arkeologi. Professor Karul är medlem i Göbeklitepe Scientific Coordination Committee, ordförande för Istanbul grenen i Association of Archeology, chefsredaktör för Magma Journal och Studia Praehistorica och har skrivit åtskilliga böcker och artiklar inom förhistorisk arkeologi.


Necmi Karul