En kväll om händer

12 april 2019, kl. 19:00 - 20:00

Kvällens gäster blir Göran Lundborg, handkirurg och författare, och Frida Arnqvist Engström journalist. Moderator Petra Holmberg, intendent vid Statens Museer för Världskultur

Var: Medelhavsmuseet, Stockholm
Plats på museet: Hörsalen Pris: 120kr Boka plats

Handens kreativitet och skapande kraft kommer till uttryck inte minst inom konsthantverk, bildkonst och musik. I hjärnan är områdena för motorik nära kopplade till områdena för känsel, och det sensoriska inflödet från handen, från ögat och från örat är viktigt i den skapande processen. Känslan och ljudet av en pennas friktion mot papperet upplevs av många som inspirationsskapande. Vissa kompositörer föredrar att skriva ut notbilderna för hand snarare än att utnyttja något av de datorprogram för notutskrift som finns på marknaden. En del författare föredrar att skriva sina manuskript för hand eller på en gammal Halda i stället för att utnyttja wordprogrammet i en dator – de menar att pennans friktion mot papperet eller trögheten i tangentsystemet behövs för att få den rätta inspirationen - ur" Handen och hjärnan" av Göran Lundborg

Frida Arnqvist Engström www.kurbits.nu