Algeriet - ungdomen revolterar

12 november 2019, kl. 18:00 - 19:30

I väntan på ett nytt val efter President Bouteflikas avgång.

Mellan 1830 och 1962 tillhörde landet Frankrike, som slutade med åtta års inbördeskrig innan självständigheten uppnåddes.

Var: Medelhavsmuseet, Stockholm
Plats på museet: Hörsalen Pris: 80kr Boka plats

Befrielserörelsen FLN (Front de Libération Nationale) har därefter varit den politiskt dominerande kraften i Algeriet.

Under åren 1992 och 2002 rådde inbördeskrig mellan regimen och radikalislamistiska grupper, varunder ett val ställdes in och 200 000 människor dödades.

I februari 2011 hade den arabiska våren som startat i Tunisien även nått Algeriet men regimen lyckades dämpa oppositionella strömningarna genom att sänka priserna på basvaror, förbättra sociala servicen och upphäva det 19-åriga undantagstillståndet.

Trots insatser från regimen har det folkliga missnöjet vuxit, särskilt bland de unga medborgarna – mer än 50 procent av befolkningen är under 30 år – på grund av ekonomiskt vanstyre och korruption. Genom sänkta världsmarknadspriser på olja och gas har regimen saknat ekonomiska resurser till reformer som liksom under arabiska våren hade kunnat dämpa missnöjet.
Massdemonstrationer med dödlig utgång har följt som till slut tvingade President Bouteflika – som innehaft ämbetet sedan 1989 – att avgå i början av april, när han misstänktes klamra sig kvar vid makten ytterligare en mandatperiod. Talmannen i nationalförsamlingens övre kammare Bensalah insattes som interimspresident, och löfte gavs om att ett val skulle förberedas inom 90 dagar. När 90 dagars perioden överskridits hade ännu inget besked givits om hur det blir med löftet om nyval.

Under seminariet kommer utvecklingen, situationen och framtidsutsikterna i Algeriet att redovisas och analyseras.

Riskerar Algeriet rent av att bli en härd för en andra arabisk vår?

Medverkande:
Inga Brandell, professor emeritus i statsvetenskap, Uppsala universitet och Södertörns högskola
Bitte Hammargren, analytiker om Menaländerna Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), tidigare Svenska Dagbladets Mellanösternkorrespondent
Marianne Laanatza, konsult rörande Menaländerna och forskare, Lunds universitet

Samtalsledare:
Gunnar Lassinantti, ABF Stockholm

Foto: Daoud Abismail

I samarbete med ABF Stockholm