Organisation

Medelhavsmuseet är ett av de fyra Världskulturmuseerna.
Museet ingår i myndigheten Statens museer för världskultur.

Världskulturmuseerna vill bidra till att göra dagens värld mer begriplig genom vår kunskap och våra perspektiv. Föremålen som förvaltas vid Världskulturmuseerna kommer fr��n alla världens hörn och representerar flera tusentals år av mänskligt skapande och kreativitet. I dialog med våra besökare vill vi bejaka världens mångfald och på så sätt bidra till en hållbar global utveckling.

Läs mer om Världskulturmuseerna här...