Medelhavsmuseets samlingar

Medelhavsmuseet är ett statligt museum som grundades 1954 efter beslut i Sveriges riksdag. Cypernsamlingarna, utgrävda av Svenska Cypernexpeditionen 1927–1931, och samlingarna från det gamla Egyptiska museet utgör museets kärna. Cypernsamlingarna rankas bland de främsta i världen och är de största utanför Cypern. Till museet har även en rad andra svenska samlingar från de antika kulturerna kring Medelhavet och Främre Orienten förts. Bland dessa kan nämnas den stora antiksamlingen från Nationalmuseum som är deponerad på Medelhavsmuseet. Den består bland annat av grekiska vaser som Gustav III köpte på sin italienska resa 1783–1784 och många andra föremål från antiken som svenska kungligheter, diplomater och resenärer hemfört från länderna kring Medelhavet.

Till museet fördes också den så kallade komparativa samlingen från Statens Historiska Museum 1957. Den innehåller också föremål skänkta av svenska resenärer, men även samlingar av fornsaker som Sverige bytt sig till från andra länder i studiesyfte. Samma år överfördes även samlingarna från det forntida Iran till Medelhavsmuseet från Statens Historiska Museum. Dessa samlingar består främst av fynden från T.J. Arnes utgrävning av Shah Tepe 1932–1933 och den betydelsefulla samlingen av bronser från Luristan. Museet förvaltar även betydande samlingar av konstföremål från den islamiska världen, främst från Iran, Egypten och Turkiet.