Islamisk konst

Den islamiska kulturen och konsten är arvtagare i södra och östra medelhavsområdet till de hellenistiska, romerska, persiska och äldre kristna kulturerna. Medelhavsmuseets utställning och omfattande programverksamhet ger också värdefulla kunskaper för förståelsen av islam i Sverige – och i världen – idag.

På Medelhavsmuseet finns landets största samling – och enda permanenta utställning – av islamisk konst. Samlingen omfattar föremål av keramik, glas, metall, trä och textil samt bokkonst och miniatyrmåleri och belyser den islamiska konsten från 600-talet till 1900-talet. I den islamiska konsten finns en rik värld av form och färg i föremålen och i dekoren arabesker och stjärnmönster, i skönskriften, kalligrafin och i de berättande bilderna, illustrationer till poesi och vetenskap.