Karakteristisk keramik från Tepe Sialk, Iran. 1000-talet f.Kr.

Främre Orienten

Bland höjdpunkterna i den främre orientaliska samlingen märks de bronsåldersfynd som professor T.J. Arne fann vid de svenska utgrävningarna 1932 i Shah Tepe i nordöstra Iran.

Medelhavsmuseet har också en av världens största och bästa samlingar av fornpersiska bronser från brons- och järnålderns Luristan (2700 f Kr – 650 f Kr). Från Mesopotamien finns en representativ samling kilskriftstavlor och sigill från sumerisk och babylonisk tid.
På museet finns en av relieferna från den assyriske kungen Assurnassirpal II:s nordvästra palats i Nimrud, daterad till 860 f Kr. Över reliefens bildyta löper en lång kilskriftstext som handlar om kungen och hans bedrifter. Austen Layard grävde fram den under 1840-talet i dagens Irak. Reliefen skänktes till Nationalmuseum vid museets invigning 1866 av änkedrottning Josephine.