Kataloger

Sedan 2010 har vi publicerat våra digitaliserade kataloger via vår databas Carlotta samt via Internet Archive. Du kan även nå dessa kataloger direkt härifrån.

Lappkatalog, Egyptiska avdelningen

10 000-10 499, 10 500-10 999, 11 000-11 499, 11 500-11 999, 13 500-13 999, 14 000-14 499, 14 500-14 999, 15 000-15 499, 15 500-15 999, 17 000-17 499, 17 500-17 999, 18 000-18 499, 18500-18999, 19000-19499, 19500-19999, 30000-30499

Svenska Cypernexpeditionen, dagböcker

Ajios Fokas DII 2 E,

Dali Lapithos DII 1 A, Dali Lapithos DII 1 D,

Kastros DII 1 B,

Oura DII 1 C,