Fotoutställning

Kom närmare Svenska Cypernexpeditionen än aldrig förr - i en fotoutställning på Medelhavsmuseet. Visas t.o.m. hösten 2017.

Den Svenska Cypernexpeditionen (1927-1931) är internationellt känd för sina banbrytandeutgrävningar och vetenskapliga resultat. Till de unika Cypernsamlingarna hör också drygt 10 000 fotografier tagna av expeditionsdeltagarna själva, de flesta av John Lindros. Bilderna visar såväl det arkeologiska arbetet som expeditionens privatliv. Dessutom ger fotografierna en sällsynt inblick i dagligt liv på 1920-talets Cypern. Med anledning av expeditionens 90-årsjubileum visas just nu på Medelhavsmuseet ett litet urval av dessa bilder (16 st).

Fotografierna visas i Salongen (1 tr, ingång via Bagdad Café).