Samlingar

samlingar

Om samlingarna

Egyptiska samlingen

Bildservice – här kan du beställa bilder

Läs bloggen: Historier från
samlingarna

Antikens Grekland och Rom

Svenska Cypernexpeditionen 90 år

2017 är det 90 år sedan svenska arkeologer började utforska Cyperns äldsta historia. Under jubileumsåret lyfter Medelhavsmuseet fram expeditionen i nytt ljus. Under perioden 1927-1931 grävde de på ett tjugotal olika platser på ön, och lade grunden till en vetenskaplig förståelse av utvecklingen från stenåldern fram till slutet av romersk tid. I samband med expeditionens 90-årsjubileum 2017 kommer museet att på olika sätt lyfta fram de svenska arkeologernas insatser. Vi kommer att belysa forskningsperspektiven, men också bjuda in publiken att interagera med expeditionen både på plats i utställningen och här på nätet.

Utlån

Här finns information om hur utlån går till samt aktuella och historiska utlån från Världskulturmuseernas samlingar.

Läs mer Utlån

Islamisk konst

Främre orienten