Sofia Häggman

Sofia Häggman

Sofia Häggman

Intendent, Egypten

:

010-456 12 11

Besöksadress: Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm
Postadress: Box 16008, 103 21 Stockholm

Forskningsintressen

Mitt stora intresse är människor och samhälle i Egypten förr och nu, vilket tidigt ledde mig in på forskning inom socialhistoria och ekonomisk historia i det forna Egypten. Tonvikten har legat på perioden 1100-1000 f Kr, och fokus på gravarbetarbyn Deir el-Medina i västra Thebe. Jag har även studerat statens uppkomst i Egypten (3200-3000 f Kr), med utgångspunkt i det östra Nildeltat där jag deltagit i arkeologiska utgrävningar.

Under senare år jag ägnat mig allt mer åt egyptologins historia, 1800-talets samlande av egyptiska fornsaker och synen på det faraonska kulturarvet i Egypten och Europa under 1800- och 1900-tal.

Andra teman jag studerat är kulturkontakter och handel, framför allt i och genom Egyptens västra öken, samt vatten och vattenanvändning under olika tidsperioder. Jag har även undervisat i fornegyptisk grammatik under flera år.

Publikationer

Monografier

Directing Deir el-Medina: The External administration of the Necropolis. Uppsala Studies in Egyptology 4. Uppsala, 2002

Gaza – Porten mot havet (red). Medelhavsmuseet. Stockholm, 2011.

Alldeles hemlikt. Georg August Wallins Egypten 1843-1845. Svenska litteratursällskapet i Finland/Atlantis förlag. 2012.

Recensioner

Andreu, Guillemette. 2003. Deir el-Médineh et la Vallée des Rois. La vie en Égypte au temps des Pharaons du Nouvel Empire, för Chronique d'Égypte, Bryssel.

Janssen, Jac. J. et al. 2003. Woodcutters, Potters and Doorkeepers. Service Personnel of the Deir el-Medina Workmen, för Bibliotheca Orientalis, Leiden.

Samt vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar i tidskrifter, magasin och dagstidningar.

Utställningar

- Förnyelse av Faraonernas Egypten. Basutställning, Medelhavsmuseet, 2006.

- Projektledare för Sveriges deltagande i Discover Islamic Art, Museum with No Frontiers (EU/Euromed Heritage) www.discoverislamicart.org, 2006-2009.

- Waste Collection – Att leva på Kairos sopor (Medelhavsmuseet, 2010).

- Gaza – Porten mot havet (Medelhavsmuseet, 2011).

- Ny basutställning om Egypten (Medelhavsmuseet, planeras öppna 2013)

Presentationer vid konferenser och seminarier (senaste)

- From Royal Curiosities to World Culture – The Egyptian Collection of Medelhavsmuseet, Stockholm. Vid CIPEGs årliga konferens (Montepulciano 2010).

- "Skydda museet!" – Revolution och kulturarv i Egypten våren 2011. Vid Revolutionsseminarium arrangerat av Riksutställningar, Kulturarv utan gränser, Armémuseum och Världskulturmuseerna (Stockholm 2011)

Forskningsprojekt

- Siwa – integrating present and past: archaeological heritage management in the Siwa oasis, Egypt. CULTNAT, Cairo. 2006-2008

- Georg August Wallins Egypten 1843-1845. Svenska litteratursällskapet i Finland (2008-2010).

- Resenärer på Nilen (pågående). Om nordiska resenärer på Nilen under 1800- och tidigt 1900-tal, och den bild av landet och dess folk de förmedlade till sina hemländer.