3D-scanning av Cypernsamlingarna

I juni 3D-scannades några av figurinerna från kultplatsen Aija Irini, ur de samlingar Medelhavsmuseet förvaltar.

7-16 juni 2017 var forskarstudenten Valentina Vassallo på plats och scannadeföremålen. Vi välkomnade besökare att se arbetet med 3D-scanningen och på så sätt vara med när de drygt 2500 år gamla figurinerna återigen bidrar till forskningen och vår kunskap om historien. När vi har fått ta del av Valentinas analys uppdaterar vi denna sida.

Valentina Vassallo är doktorand vid Lunds Universitet, Humanistiska och teologiska fakulteterna, Institutionen för Arkeologi och antikens historia.

Valentina Vassallo, forskare vid Lunds universitet

Genom att 3D-scanna ett 50-tal terrakottafigurer från kultplatsen Ajia Irini på Cypern hoppas Valentina hitta information som inte är synlig för blotta ögat. Hon söker bland annat svar på frågorna: Hur är de tillverkade? Kan vi se skillnad på olika tillverkare? Vilken teknik har hantverkaren använt?

Vill du veta mer om Aija Irini?

Föremålsantikvarie Anna Fahlén skriver om projektet i Världskulturmuseernas blogg Berättelser från samlingarna: Arkeologi 2.0.

Läs även dessa två blogginlägg om föremålen och den svenska Cypernexpeditionen:
Kultplatsen vid Mersinaki
Aija Irini: Stockholms bäst bevarade hemlighet?