Om sök i samlingarna

Sök i samlingarna använder sig av k-samsök. När du klickar på en träff för den dig vidare till originalkällan för informationen som är våra egna databaser. Därifrån kan du sedan söka dig vidare eller backa tillbaks till träfflistan i sök i samlingarna. När du söker i informationen måste du vara medveten om att informationen inte är kvalitetssäkrad. Vi jobbar hela tiden med att rätta fel och komplettera med ny och bättre information.

Vill du söka direkt i respektive museums Carlotta?:

Vill du beställa högupplösta bilder? Gå till bildservice.

Vi vet olika mycket om föremålen. Om en del samlingar och saker finns det omfattande dokumentation med både bild och text, annat har vi nästan ingen information om alls. När den befintliga dokumentationen lagts in i systemet har vi inte haft resurser att granska och kvalitetssäkra alla uppgifter och det kan därför finnas direkta felaktigheter. Många formuleringar som finns kommer direkt från historiska dokument och därför kan ordvalen och beskrivningarna vara både föråldrade och till och med kränkande. Dessa dokument utgör en viktig del av föremålens historia. Vi har därför valt att publicera dem så som de är.

Du som söker i databasen ska också veta att det finns information om, och bilder av föremål och ceremonier, som av en del anses vara heliga och som man inte vill ska visas. Vi har ändå valt att göra dessa tillgängliga eftersom det är viktigt för berörda grupper och individer att få kännedom om de samlingar vi förvaltar.

Medelhavsmuseets föremål är huvudsakligen registrerade på engelska och du måste därför även söka på engelska för att få träff. Deras fotografier är dock registrerade på svenska.

Registret "Externa samlingar" i Etnografiska museets databas innehåller information om etnografiska samlingar som finns på andra museer runt om i Sverige. Bakgrunden är en inventering som Etnogafiska museet gjorde på 1990-talet.

Carlotta har hittills varit en intern databas. Vi har ännu inte gjort några publika anpassningar. Sådana kommer dock att göras efterhand. Vi hoppas ändå att du kommer ha stor glädje av att söka bland informationen. Om du upptäcker fel, eller har möjlighet att komplettera databasen med ny information så är du välkommen att kontakta oss på följande adress:

  • :
  • :

Våra resurser är begränsade och det kan därför dröja innan vi har möjlighet att svara på alla frågor.

Det är fritt att ta del av och använda textinformationen i Carlotta men vi vill att ni anger källan. Även bilder får användas i enlighet med angiven licens för aktuell bild. (Om en bild är licensierad framgår i den Carlotta-post som öppnas när man klickar på en träff i sökresultatet som ges i Sök i samlingarna. Licensen syns i så fall som en logga under bilden, till exempel kan det stå "cc-by". Ikonen länkar till licensvillkoren i fråga). Om du använder informationen ska du ange följande uppgifter när du hänvisar. Exempel:

Föremål

Mask, Inventarienummer 1938.30.0397. Källa: Statens museer för världskultur – Etnografiska museet (ange även fotografens namn om det framgår), http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1018066

Samling

Cederblom, Aina, Samlingsnummer 1940.05 Källa: Statens museer för världskultur – Etnografiska museet (ange även fotografens namn om det framgår), http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1115832

Fotografi

Fotograf (om det framgår): Ove Kaneberg, 1995, Fotonummer 0002A. Källa: Statens museer för världskultur – Medelhavsmuseet, http://collections.smvk.se/carlotta-mhm/web/object/3907210