Utlån

Statens museer för världskultur (SMVK) lånar kontinuerligt ut objekt ur samlingarna till utställningar, och i vissa fall i forskningssyfte för provtagning och analys, till museer och andra kulturinstitutioner i Sverige och utomlands. Nedan finns information om SMVK:s låneprocess och länkar till SMVK:s lånevillkor och databas.

Hur ansöker man om lån?

En låneansökan ska skickas till SMVK via brev eller via e-post. Ansökan gällande enstaka objekt bör inkomma minst 6 månader innan utställningens öppningsdatum, för ett större antal objekt gäller minst 12 månader i förväg och för stora utlån minst 24 månader innan. SMVK har inte möjlighet att handlägga låneansökningar inkomna med för kort framförhållning. Till låneansökan bifogas en förteckning över önskade objekt, om möjligt angivna med SMVK:s inventarienummer. Länk till SMVK:s externa databas finns här, där man kan söka bland objekten.

Ansökan ska innehålla följande information:

  • Namn på låntagande institution med adress
  • Syfte med och motivering till lånet
  • Beskrivning av utställningens koncept
  • Utställningens titel och period
  • Förteckning över önskade objekt, om möjligt angivna med SMVK:s inventarienummer
  • Försäkring (statsgaranti eller privat försäkringsbolag)
  • Faktureringsadress och organisationsnummer
  • Kontaktuppgifter till ansvarig för utställningen, handläggare eller annan kontaktperson
  • Signatur

Ansökan om lån skickas till:

Eller via brev till:
Registrator
Statens museer för Världskultur
Box 5306
402 27 Göteborg

Vad händer sedan?

Inkommen ansökan om lån tas emot av SMVK:s lånehandläggare. Därefter begärs ifyllda Verksamhets- och säkerhetsrapporter in från låntagaren, rapporternas syfte är att dokumentera utställningslokalens säkerhet och klimatförhållanden. SMVK kan även begära en kopia av försäkringsbrevet, lånade objekt ska vara försäkrade under hela utlåningsperioden, inklusive under transporter. Ansökan, ifyllda rapporter samt utlåtanden från SMVK:s konservatorer, intendenter och säkerhetsansvarig utgör underlag inför formellt beslut om utlån, som fattas av samlingschefen. Beslut om utlån meddelas låntagaren skriftligt via e-post. Om lånet beviljas upprättas låneavtalet som per brev skickas till låntagaren. SMVK strävar efter en snabb hantering av låneärenden, men vid högt tryck kan det ta några månader innan definitivt svar kan ges. Därför är det bra att ansöka om lån i god tid innan en planerad utställning öppnar.

Lånevillkor

Låntagaren ska skriftligen förbinda sig att följa SMVK:s lånevillkor. Information om kostnader, säkerhetskrav, försäkringsvillkor och ytterligare krav som gäller vid utlån finns i SMVK:s lånevillkor. Särskilda villkor regleras i låneavtalet som upprättas av SMVK och undertecknas av representanter för SMVK och för låntagaren.

SMVK:s policy för lån fastställer målet för utlåneverksamheten.

Kontakt

Frågor om utlån skickas till

Aktuella och tidigare utlån från Världskulturmuseerna

I Världskulturmuseernas databas Carlotta hittar du mer information om aktuella och historiska utlån från respektive museums samlingar.

Observera att databasen inte är komplett med samtliga historiska utlån ännu. De senaste årens utlån är registrerade och vi arbetar kontinuerligt med att registrera även historiska utlån. När du klickar på ett årtal kommer du till en lista med alla utlån som gjorts det året. Genom att klicka på ett utlån öppnar du det. Under fliken "Omfattning" hittar du vilka föremål som omfattas av utlånet. Via länken "Alla just nu utlånade föremål" kommer du till en lista som visar alla de föremål som just nu är utlånade till andra museer runt om i världen.

Utlån från Etnografiska museet

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Alla år

Alla just nu utlånade föremål

Utlån från Östasiatiska museet

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Alla år

Alla just nu utlånade föremål

Utlån från Medelhavsmuseet

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Alla år

Alla just nu utlånade föremål

Utlån från Världskulturmuseet

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010 (inga utlån registrerade)

Alla år

Alla just nu utlånade föremål

Till toppen av sidan.