Delar av Medelhavsmuseets samlingar. Foto: Ove Kaneberg

Bevarande

Världskulturmuseerna har en gemensam enhet för Samlingar och Bevarande som ansvarar för samlingarna på alla fyra museerna. Enheten är specialister på att hantera föremålen i olika sammanhang. Utställningsarbeten, förebyggande konservering och digitalisering är några av våra arbetsområden.

Föremålsarkiven är anpassade efter museernas föremålsbestånd med indelning i olika klimatzoner för att söka skapa så goda förvaringsbetingelser som möjligt. Relativ fuktighet samt temperatur regleras och övervakas noggrant i både föremålsarkiv och utställningshallar. 97 procent av museets totala föremålsbestånd på cirka 460 000 inventarienummer befinner sig i föremålsarkiven, resterande 3 procent exponeras i utställningar och utlån.

Kontakt:
Lars-Erik Barkman

Enhetschef

mia broné

Föremålskoordinator

anna fahlén

Föremålstekniker

jan amnehäll

Intendent

anna javér

Textilkonservator

inger jonsson

Konservator

emma andersson

Föremålstekniker

maria dahlström

Föremålstekniker

farzaneh bagherzadeh

Konservator

rose-marie westling

Fotograf

magnus johansson

Digitaliseringskoordinator