Delar av Medelhavsmuseets samlingar. Foto: Ove Kaneberg

Samling

Världskulturmuseernas avdelning Samling ansvarar för samlingarna på alla fyra museerna. Avdelningen är specialister på att hantera föremålen i olika sammanhang. Utställningsarbeten, förebyggande konservering och digitalisering är några av våra arbetsområden.

Föremålsarkiven är anpassade efter museernas föremålsbestånd med indelning i olika klimatzoner för att söka skapa så goda förvaringsbetingelser som möjligt. Relativ fuktighet samt temperatur regleras och övervakas noggrant i både föremålsarkiv och utställningshallar. 97 procent av museets totala föremålsbestånd på cirka 460 000 inventarienummer befinner sig i föremålsarkiven, resterande 3 procent exponeras i utställningar och utlån.

Kontakt:

Linda Lundberg

Avdelningschef Samling
010-456 11 08
Mobil: 070-376 11 08

vakant

Biträdande avdelningschef Samling

mia broné

Föremålskoordinator
Tel 010-456 11 90
Mobil 0707-709666

anna fahlén

Föremålsantikvarie
Tel 010-456 11 98
Mobil 076-942 61 44

inger jonsson

Konservator
Tel 010-456 12 14
Mobil 073-045 66 48

emma andersson

Antikvarie
Tel 010-456 1219

maria dahlström

Intendent
Tel 010-456 11 92

farzaneh bagherzadeh

Konservator
Tel 010-456 12 49
Mobil 073-045 66 37

magnus johansson

Digitaliseringskoordinator
Tel 010-456 12 12

Anna Schottländer

Antikvarie
Tel 010-456 1183
Mobil 070-3591183
:

ANn-Sofie StJernlöf

Konservator
Tel 010-456 12 57
Mobil 070-615 30 89

Beatrice Törnros

Fotograf
Tel 010-456 1170
Mobil 072-4548192

linda åström wennbom

Linda Åström Wennbom
Bibliotekarie
Tel 010-456 1204

Monica Sargren

Arkivarie
Tel 010-456 12 23

Helena Rundkrantz

Bibliotekarie
Tel 010-456 12 42

Johan jeppsson

Fotograf
Tel 010-456 1247
Mobil 076-1351247
:

Karolina mikulska

Bildintendent
Tel 010-456 12 79

Martin Schultz

Intendent, Nordamerika
Tel 010-456 1229
Mobil 072-4541229

Adriana munoz

Intendent, Sydamerika
Tel 010-456 12 76

Eva Myrdal

Senior forskare
Intendent, Sydasien
Tel 010-456 11 18

Adam Norberg

Antikvarie
Tel 010-456 1273
Mobil 070-5661273

aoife o'Brien

Intendent, Oceanien
Tel 010-456 1289
Mobil 072-4511289

Anna romonova

Antikvarie
Tel 010-4561272
Mobil 070-5801272

Anna stow

Konservator
Tel 010-456 1135
Mobil 070-5791135

Richard walton

Digitaliseringsassistent
Tel 072-517 3791

Ylva frögéli

Handläggare
Tel 010-456 1194
Mobil 072-2216151

michel lee

Intendent, Kina och Korea
Tel 010-456 12 20

ronny larsson

Museiassistent
Tel 010-456 12 53
Mobil 072-4511253