Röda listor över hotat kulturarv

Här hittar du de så kallade röda listorna som ICOM (International Council of Museums) har tagit fram över de typer av kulturföremål som är under hot.

De avbildade kulturföremålen är inventerade objekt i kulturinstitutioners samlingar. De illustrerar de kategorier av kulturföremål som är mest utsatta för illegal handel, så att dessa kan identifieras och beslagtas när de kommer ut på marknaden. Föremålen är skyddade av lagstiftning, och får inte exporteras. Om du misstänker att något föremål har förts ur sitt ursprungsland illegalt, läs gärna sektionen frågor och svar.

Red List Yemen på engelska (PDF-dokument, 1,9 MB)

Red List Syrien på engelska (PDF-dokument, 6,5 MB)

Red list Syrien på svenska (PDF-dokument, 2.7 MB)


Red List Irak på engelska (PDF-dokument, 5,6 MB)

Red List Irak på svenska (PDF-dokument, 2.9 MB)


Red List Syrien på arabiska (PDF-dokument, 3,8 MB)


Red List Irak på arabiska (PDF-dokument, 4,4 MB)


ICOM:s Röda lista serie

Emergency Red List of Iraqi Antiquities at Risk, 2015 Update
Emergency Red List of Haitian Cultural Objects at Risk, 2010
Red List of Chinese Cultural Objects at Risk, 2010
Red List of Colombian Cultural Objects at Risk, 2010
Emergency Red List of Egyptian Cultural Objects at Risk, 2011
Red List of Dominican Cultural Objects at Risk, 2012
Emergency Red List of Syrian Cultural Objects at Risk, 2013
Red List of African Archaeological Objects, 2000
Red List of Latin American Cultural Objects at Risk, 2003
Emergency Red List of Iraqi Antiquities at Risk, 2003
Red List of Afghanistan Antiquities at Risk, 2006
Red List of Peruvian Antiquities at Risk, 2007
Red List of Cambodian Antiquities at Risk, 2009
Red List of Endangered Cultural Objects of Central America and Mexico, 2009

Red List Database