Webbutställningar

Upplev föremål och historier från Etnografiska museet direkt i din dator!

Fåglar spelade, och fortsätter spela, en viktig roll i många ursprungssamhällen. Med fokus på föremål från samlingar ur Statens Museer för Världskultur undersöker dennna webbutställning fågelns betydelse och roll för materiella kulturer, samhällen och kosmologi.

Gå till webbutställningen Avian Allies.