Svart Atlas

Visades på Etnografiska museet 18 november – 18 december 2016

Hur kom världen till Europa? Världskulturmuseer ifrågasätter sällan de transportvägar och den logistik som ligger bakom föremålens närvaro i samlingarna. Utställningen vänder den etnografiska blicken mot sig själv. Med utgångspunkt i fotografier ur Etnografiska museets arkiv reflekterar Svart Atlas kring hur européer tog i anspråk rasifierad arbetskraft för att förflytta materiell kultur från främmande länder till magasinen.

Museets 1900-talshistoria efterlämnade fotografiska spår. Dessa visuella reliker spelar huvudrollen i utställningen genom att flytta betraktarens uppmärksamhet från enskilda världsresenärer till arbetskraften de tog i anspråk. I Jacqueline Hoàng Nguyễns installationer visas ett urval av fotografier och dokument som avslöjar infrastrukturen bakom samlandet och kroppsarbetet som var en förutsättning för att föremålen kom till Europa under början av 1900-talet. Utställningen handlar om framstående samlare som Eric von Otter, Eric von Rosen, Gerhard Lindblom och Gösta Montell, men också om de namnlösa bärare som bar deras bördor.

Jacqueline Hoàng Nguyễn är en Stockholmsbaserad konstnär. Hon var Etnografiska museets första artist-in-residence. Residenset var en del av SWICH - Sharing a World of Inclusion, Creativity and Heritage - som är ett samarbetsprojekt mellan tio europeiska museer för etnografi och världskultur. Syftet med projektet är att skapa dialog om medborgarskap och tillhörighet i samtida Europa. Utställningen är medfinansierad av Sharjah Art Foundation.