Maura med väninnor i festdräkt på Kamtjatka.

Sten bergman – vår siste
store forskningsresande

Onsdag 18 september öppnar en fotoutställning av Sten Bergman. Utställningen har öppet till och med den 16 oktober.

Utställningen omfattar 90 unika bilder av människor från hans många resor. Både porträtt och människor i sina miljöer.

På museet finns Sten Bergman också permanent representerad: dels genom Nya Guinea-utställningen, dels genom 50-talsmodellen av det svenska vardagsrummet. Det var där han trollband radiolyssnarna med sin speciella röst och berättelserna om människor och natur på avlägsna exotiska platser.

I samband med utställningen ges en ny bok ut om Sten Bergman som sammanfattar det mest spännande och intressanta från hans resor. Sten Bergman påbörjade sina memoarer själv, men de blev aldrig slutförda. Jens Sucksdorff är dotterson till Sten och initiativtagare till boken. Han har även skrivit ett personligt förord.