Samling

19 oktober - 10 november 2013

Utifrån en workshop om experimentella växtfärgningsprocesser med konstnären Jeanette Schäring, har studenter från HDK Steneby, HV Skola, Konstfack och Linköpings universitet utforskat, systematiserat och belyst verkligheten utifrån sina perspektiv. Utställningen ställer frågor om samlande som aktivitet – i relation till tid, och i skarven till det vi inte redan vet.

Samling, är inom projektet Lack Trä Fjäder, ett samarbete med Nämnden för hemslöjdsfrågor.