(O)mänskligt

- En utställning om skelettsamlare, rasbiologer och normer. Visades 14 april 2010 - 9 januari 2011.

Just nu befinner sig utställningen på turné. Håll dig uppdaterad här: www.levandehistoria.se.

En utställning i två delar om skelettsamlare, rasbiologer och normer i en tid då rasbiologiska idéer växte sig starka och människor kategoriserades och dömdes ut i vetenskapens namn.

Med historiska fakta och personliga berättelser lyfter utställningen fram hur vi i Sverige har sorterat och dömt ut människor. Syftet är att väcka tankar om sortering, människosyn och normers betydelse. Då och nu. Utställningen vänder sig främst till ungdomar och unga vuxna.

(O)mänskligt berättar om hur skelett och skallar genom koloniala eller vetenskapliga expeditioner, fördes till museer i Sverige för analys. Den berättar också om svensk rasbiologi, arvshygien och utsortering av de oönskade med syfte att "skydda" de samhällsnyttiga. I grunden fanns ett "vi-och-dom" -tänkande som än i dag är ett problem.

Sökandet efter mänsklighetens förflutna och framtidens ideala människa ledde till olika former av övergrepp och sortering. Har vi lärt oss av historien?
I vår tid fortsätter samhället att sortera, utesluta och diskriminera människor som ses som avvikande. Genom utställningen vill vi markera vikten av att lära av historien och främja en debatt som stärker de mänskliga rättigheterna och principen om människors lika värde.

(O)mänskligt är en samproduktion mellan Etnografiska museet, Forum för levande historia och Riksutställningar.