”Personer som vi tidigare kallade rika hade hundra kameler, hundra getter och hundra får. Idag har samma personer tio getter, tio får och två kameler.”

MALI
Changing Desert / Lost Land

En fotoutställning om klimatförändring av Johanna Henriksson
Utställningen visades 3 – 31 maj 2013

"Jag vill berätta mitt folks historia, sa han, så att du kan förstå hur miljön och världen har förändrats".

Utställningen Mali - Changing Desert / Lost Land visar livet i skuggan av det globala överflödssamhället. Inblicken i den hårda tillvaron för nomaderna i Sahel och Sahara ger en konkret och mänsklig form till abstrakta miljöhot och tidningsrubriker om avlägsna krig. Samtidigt påminner Johanna Henrikssons bilder och de porträtterades egna ord om att mänskligt liv är bräckligt och att vi alla har ansvar för dess fortlevnad.

En mindre grupp tuareger har i århundraden haft sina traditionella marker i ett område norr om Timbuktu i Mali. Gruppen är en av få som fortfarande bedriver handel med kamelkaravaner genom öknen. Deras nomadiska livsstil, som under århundraden anpassats till det hårda klimatet i gränslandet mellan Sahara och Sahel, är nu hotad av allt snabbare förändringar.

Förutom de politiska oroligheterna i området har man drabbats hårt av förändringar i klimatet, något som styrks av flera klimatrapporter. Allt regn faller på en gång, senare än normalt eller uteblir helt. De livsviktiga djuren dör av brist på foder.

En annan förändring är den ökade inflyttningen till städerna, där många tuareger redan blivit bofasta.

Gruppen säger sig sakna politisk röst och ser sig som sedan länge marginaliserade av Malis regering. Sedan 2012 har fler än 1 800 av gruppens 2 000 medlemmarlämnat Mali och flytt undan oroligheter och torka till grannländer som Algeriet och Mauretanien.