Fetish Modernity

Utställningen visades på Etnografiska museet från den 19 oktober 2013 till och med den 30 mars 2014.

Fetish Modernity är en självkritisk men sprudlande uppgörelse med idén att västvärlden har monopol på att vara modern. Utställningen bjuder på en tankeväckande vandring bland fotografier, samtidskonst och sköna, oväntade fynd från etnografiska samlingar.

Se en film med några glimtar från invigningen av Fetish Modernity nedan.

Den internationella vandringsutställningen Fetish Modernity har tidigare visats i Bryssel, Madrid, Prag, Wien och Leiden. I oktober kommer turen till Stockholm och Etnografiska museet. Utställningen ifrågasätter förenklade motsättningar mellan traditionellt och nydanande, primitivt och civiliserat, tro och vetande.

Strävan efter det moderna har tidigare setts som något typiskt västerländskt och Fetish Modernity bryter med denna förenklade syn på verkligheten. I utställningen ställs besökaren inför en rad utmanande föremål och teman som visar att det moderna inte är låst till någon tid eller världsdel.

Utställningen är ett resultat av det EU-finansierade projektet "Museums of Ethnography and World Culture" med syfte att stimulera samverkan och förnyelsearbete bland Europas etnografiska museer. Elva museer inom nätverket RIME har bidragit med teman och oväntade fynd ur sina samlingar. Huvudproducenterna finns vid Royal Museum for Central Africa, Tervuren i Bryssel.