Bevara bilden!
Glasplåtar från Indien
1884 - 1885

Fotograf Oskar Ekholm framkallade sina glasplåtar med hjälp av kemikalier som hydrokinon, metol och soda. Han retuscherade med blyerts och penslade i täckfärg där det behövdes. Det färdiga negativet dagljuskopierade han på albuminpapper.

Idag skannar vi samma glasnegativ, bearbetar bilden digitalt och skriver ut den med bläckstråleskrivare.

Den digitala restaureringen av äldre fotografiskt material är en till stora delar intuitiv och kreativ process. Det finns inga rätt eller fel, ingen ursprunglig objektiv bild, bara olika möjliga tolkningar av ett negativ som bär spår av sin över hundraåriga historia.

Med exempel från glasnegativ tillhörande Vanadisexpeditionen 1883-1885 visar vi hur en fotosamling i museets arkiv kan se ut och hur det digitala bevarandearbetet utförs.