Utställningen är en basutställning och visas tills vidare

Ursprungsfolk i 3 klimat

I dag följer människor över hela världen ängsligt förhandlingar om utsläpp och användning av naturens resurser. De pågående klimatförändringarna påverkar inte bara naturen. De förskjuter också maktrelationer och ändrar villkoren för hur och var vi kan leva i framtiden. Med utställningen Ursprungsfolk i tre klimat, vill museet visa på hur ursprungsfolk genom tiderna har trängts undan på grund av kolonisation och exploatering.

Utställningen är uppbyggd kring tre geografiska områden, i vilka utvecklingen får följder för hela jorden. Det handlar om torkan i Australien, om Amazonas krympande regnskogar och om issmältningen i Arktis. Ursprungsfolk i tre klimat vänder sig i första hand till barn i vuxnas sällskap och till skolelever. Tanken är att den ska ge en bra grund för att prata om maktrelationer, religion och identitet. Den öppnar också för tankar kring alla de utmaningar som följer av klimatförändringarna.

Kanske kan de bruksföremål som samlades in för 100 år sedan från ursprungsbefolkningar få nya innebörder? Vi kan se dem som ett förråd av idéer och teknologier, en sorts fröbank i en tid när vi alla tvingas tänka och leva mer hållbart. Ursprungsfolkens föremål berättar om många generationers erfarenhet av hur man överlever i vitt skilda klimat.

Föremålen samlades in samtidigt som kolonisationen trängde undan många folkgrupper från sina ursprungliga landområden, något som än i dag pågår på många håll. I de politiska rörelser som förenar många ursprungsfolk, har föremål och ritualer blivit viktiga markörer för identitet och spelar en roll i kampen för mänskliga rättigheter.

Utställningens är rik på svartvita fotografierna från museets stora bildsamling. Fotografierna visar föremålen i de funktioner och sammanhang de en gång användes - innan de samlades in till museet. Genom fotografierna får vi möjlighet att se hur föremålen använts, kanske också en aning om en annan tid och plats. Men fotografierna är många gånger starkt arrangerade och berättar därför också om de maktrelationer som rådde vid de etnografiska dokumentationerna. Det är sällan några jämlika relationer som skymtar fram.