Utställningen är en basutställning och visas tills vidare

Nordamerika

Med föremål, foton och filmer från museets samlingar lär vi känna den nordamerikanska ursprungsbefolkningen. Här ser du bostäder, kläder, rituella föremål och mycket mer.

Med utgångspunkt i Etnografiska museets omfattande och unika samlingar gör utställningen nedslag i de Nordamerikanska indianernas historia och visar hur "indianen" länge varit del av den svenska kulturhistorien. Utställningen tar upp aktuella frågor om identitet, etnicitet och integration genom historiska utsnitt och inblickar i dagens situation. Traditionella föreställningar och etablerade stereotyper ställs mot nya perspektiv

Utställningen är uppdelad i ett antal teman från tiden före Columbus och fram till nutid. Personliga berättelser tar oss från 1600-talet och framåt i tiden. I utställningen skildras hur barn skulle "skolas till vita" och powwow som ett exempel på tradition i förändring. Schablonbilden om "den ädle vilden" tas upp och problematiseras. Vi får även möjlighet att bekanta oss med heliga föremål.

Museet har ambitionen att lyfta fram så många föremål som möjligt, varav vissa aldrig tidigare visats. Som besökare kan du i en 25 meter lång monter se föremål från till exempel apache, navajo, pueblo och kickapoo. I utställningen finns fjäderbuskar, pipor, dräkter och vapen men också bland annat ullvävnader, kläder, keramik och smycken.

I utställningen visas foto, film, samtidskonst samt mängder av originalföremål.