Vem tillhör föremålen? - Konstskatter från Benin

I utställningen visas museets samling av konstskatter från Benin i Nigeria – historiska och samtida. Bronserna från Benin är bland den mest uppmärksammade afrikanska konsten i världen. Det är en politisk konst som belyser kungamakt, legitimitet, kontroll och makt. Museet berättar historien om hur tusentals konstskatter från Benin beslagtogs av engelsmännen 1897 och fördes till Europa som krigsbyte.

Idag höjs röster som ställer krav på återförande och det är kontroversiellt vem föremålen egentligen tillhör.