Sven Hedin

Samtidigt som Selma Lagerlöf fick folkskolans uppdrag att skriva geografiboken om Sverige fick upptäcktsresanden Sven Hedin uppdraget att skriva läroboken om resten av världen. Lagerlöfs bok om Nils Holgersson och Hedins Från Pol till Pol lästes av åtskilliga generationer svenska skolbarn. När Hedin skrev om de delar av världen som han själv varit i och hade kännedom om var hans beskrivning ovanligt fördomsfri för sin tid.