Sten Bergman - I folkhemmet

På 1950-talet föreläste zoologen och evolutionsforskaren Sten Bergman om människor i Nya Guinea. Han antog att människor där, i motsats till djuren, aldrig ha lämnat något sorts urtillstånd. En bild av vilda kannibaler blev en kittlande kontrast till det svenska folkhemmet. Sådana bilder och skildringar existerar fortfarande i populärpress och resebyråbroschyrer.