Adolf Erik Nordenskiöld

De stora världsomseglingarna ägde rum i en tid då kolonialism, socialdarwinism och utvecklingsoptimism präglade tänkandet. Naturvetenskapliga genombrott fick stor medial uppmärksamhet. När Adolf Erik Nordenskiöld kom hem efter sin seglats genom Nordostpassagen 1878-80 ställdes det som han fört med sig hem ut på Stockholms slott. I vår utställning visas en monter där föremålen har arrangerats på samma sätt som för hundra år sedan.