Utställningen är en basutställning och visas tills vidare

Med världen i kappsäcken

Hur gick det till när världen kom till Sverige? Genom århundraden har idéerna om "världen där ute" samlats i vårt medvetande i lager på lager. Utställningen Med världen i kappsäcken handlar om vad några svenska resenärer och äventyrare hade med sig i bagaget och hur de förmedlade det här hemma.

Ett stycke svensk historia

När de första svenska resenärerna gav sig ut i världen upptäckte de andra kulturer. Hur förmedlade de sina observationer och hur har det påverkat vår bild av omvärlden här hemma?