Kreol

Möt kreolkulturerna i Karibien och norra Sydamerika! I utställningen "Med världen i kappsäcken", finns en monter med tema Kreol.

Med den europeiska koloniseringen och den transatlantiska slavhandeln ledde mötena mellan amerikanska, europeiska och afrikanska kulturer i Karibien och Nord- och Sydamerika till blandade kulturuttryck som språk, musik, dans, historieberättande, religion, mat, hantverk och metoder för överlevnad.

I museet samlingar finns unika föremål som kan berätta för oss om dessa fusioner. Vad hände med folken som fördes samman? Vilka arv lever kvar idag? Vad är vodou, santeria och jambalaya?

Utställningen berättar även om den svenska kolonin Saint Barthelemy. Den karibiska ön förvärvades av Gustav III år 1784 och var svensk koloni ända fram till 1878.

Hur var livet på den karibiska ön och vilken del hade egentligen Sverige i den transatlantiska slavhandeln?