Utställningen är en basutställning och visas tills vidare

Missionsutställningen 1907

Hur visades Kongo i Stockholm för hundra år sedan?
Den etnografiska missionsutställningen öppnade i Vetenskapsakademiens hörsal på Drottninggatan den 15 maj 1907. I pressen rapporterades om ohyggliga tingestar, underliga gudar och opraktiska valutor.

Utställningen försöker rekonstruera de delar av den etnografiska missionsutställningen i Stockholm 1907 som visade Svenska Missionsförbundets samlingar från nedre Kongo. Hur såg de ut? Vilka idéer förmedlade de kongolesiska föremålen och sätten de var arrangerade på?