A way away - Svenska fotografer möter världen 1862-2018