Workshop

Ursprungsfolk i tre klimat – Workshop

Förutom som en visning kan skolprogrammet utformas som en workshop eller som en visning och en workshop inriktat på skapande verksamhet i museets verkstad.

1. FÖREMÅLEN BERÄTTAR. 90 min

I workshopen "föremålen berättar" inleds ert besök med en kort introduktionsvisning om cirka 20 minuter. Under visningen introduceras eleverna till viktiga begrepp som ursprungsfolk, biotop och klimatförändringar. Eleverna ges också konkreta exempel på samspelet mellan människa och natur i tre olika världsdelar.

Därefter delas klassen in i mindre grupper för att arbeta med ursprungsfolksrelaterade föremål. Uppgiften är att analysera föremålet. Vad används det till? Varifrån kommer det? I vilket klimat kan det tänkas höra hemma?

Genom att analysera föremålen och sedan redovisa för varandra tillskansar sig eleverna på ett undersökande sätt kunskap om hur människa och natur samspelar och påverkar varandra.

2. UrFOLKENS HANTVERK. 60 min

Att själva bygga och experimentera med historiska tekniker skapar en djupare förståelse för olika människors levnadsvillkor. I varje hantverksaktivitet tillverkar eleverna ett eget föremål som dem får ta med sig hem.

2.A. Tillverka enklare musikinstrument av trä, en australiensisk "brumsnurra". Brumsnurran är en formad och målad träbit med ett snöre i. Då träbiten roteras ger den ifrån sig ett brummande ljud. Där av kallas den brumsnurr, i Australien "bullroarer". Eleverna täljer med kniv. Årskurs 5-9.

2.B. Måla din egen bumerang med inspiration från mönstren i utställningen om Australien. Görs utifrån redan färdiga trämallar. Testa om de fungerar efteråt och träna kasttekning ute på Gärdet! Årskurs 1-5.

2.C. Tillverka ett par "snöbrillor", så kallade "issarussat". I Arktis har människan i tusentals år lärt sig att överleva i ett kallt klimat. Under sommarhalvåret när solen lyser närmast för jämnan och reflekteras mot omgivningen har det även varit mycket viktigt att skydda ögon mot solen och undvika snöblindhet. Årskurs 1-9.