Afrikanska kungariken och maktens symboler

4-9, gymnasium, vuxenutbildning

Historia, Samhällskunskap, Geografi, Bild

Vårt nya skolprogram tar avstamp i utställningsprojektet "Afrika pågår" där vi utmanar den alltför spridda bilden av Afrika som en kontinent präglad av svält, sjukdom och krig. Istället utgår vi från kontinentens oändliga mångfald och föränderlighet genom att närma oss och aktivera de historiska samlingar, arkiv, utställningar och ämnesområden som Världskulturmuseerna förvaltar.

Vi lyfter fram Afrikas historia innan den europeiska kolonisationen med utgångspunkt i två västafrikanska kungadömen: Ashanti i dagens Ghana och Benin i dagens Nigeria. Dessa kungariken var under långa perioder viktiga handelscentra som starkt präglades av kungamaktens ceremonier och palatskonst. Symboler från Ashantis och Benins storhetstid lever vidare i dagens västafrikanska design och mode samtidigt som myter och politisk historia har en viktig roll i diskussionerna om hur kulturarvet förvaltas. Ni får se kungliga minneshuvuden, snidade elefantbetar och hövdingapallar från Benin och Ashanti.

I samband med skolprogrammet går det att boka workshop i vår kreativa verkstad där vi trycker Adinkrasymboler från Ashantiriket på tyg. De från början kungliga Adinkrasymbolerna med inbyggda ordspråk speglar västafrikansk filosofi och andlighet.

Kontakt och bokning

E-post:

Info/bokning: 010-456 12 96

Visning 60 min, 800 kr

Visning + workshop 120 min, 1200kr