Foto: Rose-Marie Westling

Lack trä fjäder

Lack Trä Fjäder är ett samarbetsprojekt mellan Etnografiska museet och Nämnden för hemslöjdsfrågor. Utifrån de 6000 föremål som visas i utställningen Magasinet - en etnografisk skattkammare, arbetar vi med utveckla metoder för att utställningen ska användas som ett studiemagasin för all världens form – och på så sätt ge nya kunskaper om föremålen, oss själv och vår omgivning.

Inom projektet Lack Trä Fjäder har vi bjudit in studenter från HDK Steneby, HV Skola, Konstfack och Linköpings universitet till ett samarbete. Med utgångspunkt i en experimentell växtfärgningsworkshop med konstnären Jeanette Schäring har föremålen i Magasinet - en etnografisk skattkammare undersökts utifrån frågor om representation, samlande och bevarande. I oktober 2013 ställde studenterna ut sina arbeten på museet.

Om du vill veta mer, kontakta oss gärna: .