Använd vårt bibliotek!

Är ni och er klass i färd med att skriva skolarbeten och söker källor, litteratur och intressanta ämnen att fördjupa er i?

Söker ni material för studier om utomeuropeiska kulturer och ämnen som berör världsdelar och kulturområden som Afrika, Nordamerika, Sydamerika, Asien, Oceanien och Arktis? Läser ni om historia, religion, kolonialism, globalisering, traditioner, ursprungsfolk, konflikter eller kulturmöten?

Etnografiska museets bibliotek är ett referensbibliotek för litteratur om främst utomeuropeiska kulturer och fenomen. Det är tillgängligt för alla intresserade, men endast efter överens-kommelse med bibliotekarie och personal.

Vi har ingen möjlighet att ta emot hela skolklasser i taget utan föredrar att eleverna delas upp i grupper. Biblioteket är lämpligt för cirka tio besökare åt gången. Litteraturen får inte lånas hem utan måste läsas på plats.

Inför skolklassers arbeten och användandet av bibliotekets litteratur har vi förberett ett urval av ämnen och källor som brukar vara gångbara och enkelt kan tas fram för förfogande. Om ni har ämnesval utöver dessa – hör av er så försöker vi hitta så givande litteratur som möjligt.

God framförhållning och gemensam planering kan också möjliggöra att fler resurser från Etnografiska museet, t.ex. museipedagoger, intendenter och bibliotekarie, samlas och kan ge ett ännu större mervärde för elevernas arbete.

Sök i bibliotekets katalog

Kontakt

Bibliotekarie: Linda Wennbom
Telefon: 010-456 12 04
E-post:
Mer om biblioteket