Kvällsvisningar i september

Onsdag 5 september - 3 oktober 2018, kl. 17:30 - 18:30

Månadens visningar ägnas det japanska tehuset Zui-Ki-Tei

Var: Etnografiska museet, Stockholm
Plats på museet: Japanska tehuset Pris: 20 kr; fritt under 18 år
Ytterligare information: OBS! onsdag 19 sept. är visningen inställd.

Var med på en visning av det japanska tehuset Zui-Ki-Tei (Det löftesrika ljusets boning). Det byggdes 1990 efter ritningar av professor Masao Nakamura. Huset är uppfört i enkla naturmaterial och består av två teceremonirum, ett mindre som är tre och 3/4 tatami-mattor stort och ett större rum om sex tatami-mattor. Tehuset öppnas i maj och stängs för vintern i månadsskiftet oktober/november.

Varje onsdag - tom onsdag 3 oktober kl 17.30. Onsdag 19/9 inställ!